Close

Allmänna försäljningsvillkor

Short Excerpt

Försäljning:

Via hemsidan, telefon eller mail. Ni är också välkomna att handla direkt hos oss i våra lokaler i Eslöv.

Ring eller maila gärna för offert.

Leveranstider:

Standardutrustning normalt 1-5 arbetsdagar.

Leveransvillkor:

Fritt Eslöv. Fraktkostnad samt kostnad för erforderligt emballage uttages enligt självkostnad. Vid leveranshinder tillkommer en avgift på f.n.: Paket 95kr, pall och styckegods 215kr

Betalningsvillkor:

Försäljning endast till registrerade företag. Registrerade och av oss godkända företagskunder kan handla mot faktura 30 dagar netto.

Personuppgiftshantering:

Enligt Personuppgiftslagen (PUL)

Äganderättsförbehåll:

Äganderätten till sålda varor förbehålls AB Geoskandia tills dess att de är till fullo betalda. Kunder äger således inte rätt att i sin tur överlåta eller vidaresälja varorna innan dessa är helt betalda. Om inte betalningsvillkoren efterföljs förbehåller sig AB Geoskandia rätten att återta varorna.

Garanti och reklamation:

Enligt tillverkarens garantier.

Garanti gäller vid normalt användande.

Ångerrätt:

Ångerrätten gäller i 14 dagar efter det att kunden mottagit varan. Gäller ej vid beställning av specialtillverkade varor.

Kunden har rätt att undersöka varan.

Kunden betalar själv returfrakt, samt andra uppkomna fraktkostnader.

Varan ska återsändas i oanvänt skick.

Vid utnyttjande av ångerrätt, kontakta oss snarast via mail eller telefon.

Reservation för prisändringar:

På grund av fortlöpande prisjusteringar från våra leverantörer, ändringar i valutaförhållanden etc. förbehåller vi oss rätten till ändring av denna listas priser.

Vid större prisökningar, som vi ej kunnat förutse, tillämpas leveransdagens priser, efter överenskommelse med kunden.

Moms 25% tillkommer på alla priser.

Vi reserverar oss för alla eventuella sakfel i produkttext, felaktiga priser samt om bilder ej helt överensstämmer med verkligheten.