Allmänna försäljningsvillkor

Försäljning:

Via hemsidan, telefon eller mail. Ni är också välkomna att handla direkt hos oss i våra lokaler i Eslöv.

Ring eller maila gärna för offert.

Leveranstider:

Standardutrustning normalt 1-5 arbetsdagar.

Leveransvillkor:

Fritt Eslöv. Fraktkostnad samt kostnad för erforderligt emballage uttages enligt självkostnad. Vid leveranshinder tillkommer en avgift på f.n.: Paket 115kr, pall och styckegods 255kr.

Betalningsvillkor:

Försäljning endast till registrerade företag. Registrerade och av oss godkända företagskunder kan handla mot faktura 30 dagar netto.

Personuppgiftshantering:

GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter PUL och medför större rättigheter för individen.

Information till dig som kund om hur vi behandlar personuppgifter på AB Geoskandia.

Vi behandlar personuppgifter enbart utifrån gällande rättslig grund.

Vi registrerar och lagrar endast erforderliga och relevanta uppgifter om Er i våra kund- och leverantörsregister med syftet att kunna administrera och fullfölja de avtal vi sinsemellan ingår.

Vi registrerar och lagrar aldrig andra uppgifter än de ni själva vid kontakt lämnat oss för att vi vidare ska kunna kommunicera med anledning av användar-/kundrelationen, vilket inkluderar administrativ kommunikation som exempelvis uppföljning eller återkoppling i ett ärende (t.ex. garanti och ångerrätt).

Inga personuppgifter säljs vidare eller lämnas ut till tredje part utöver det som krävs för att fullfölja avtal oss emellan, krav från myndighet samt krav enligt bokföringslagen och revisionslagen.

Genom att lägga en order och ingå ett avtal med oss godkänner man vår behandling av personuppgifter enligt GDPR.

Exempel på rättigheter Ni har som kund:

Ni har när som helst rätten att bli bortglömda och raderade från våra register, dock tidigast enligt bokföringslagen, dvs 7 år. Vi raderar inte per automatik kunder från våra register.

Ni har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

Ni kan när som helst begära ut den information vi har om Er.

Vi skyddar personuppgifter i våra register genom att använda oss av erforderligt skydd såsom bl.a. brandväggar, aktuella antivirusskydd samt lösenordsskyddad data.

Kontakta oss gärna om Ni har några frågor.

Läs mer om Era rättigheter på Dataskyddsförordningen, GDPR, på Datainspektionen.se.

Äganderättsförbehåll:

Äganderätten till sålda varor förbehålls AB Geoskandia tills dess att de är till fullo betalda. Kunder äger således inte rätt att i sin tur överlåta eller vidaresälja varorna innan dessa är helt betalda. Om inte betalningsvillkoren efterföljs förbehåller sig AB Geoskandia rätten att återta varorna.

Garanti och reklamation:

Enligt tillverkarens garantier. Garanti gäller vid normalt användande.

Vid reklamation kontakta oss snarast.

Anmärkningar ej gjorda inom 8 dagar från fakturadatum godkännes ej.

Ångerrätt:

Ångerrätten gäller i 14 dagar efter det att kunden mottagit varan. Gäller ej vid beställning av specialtillverkade varor.

Kunden har rätt att undersöka varan.

Kunden betalar själv returfrakt, samt andra uppkomna fraktkostnader.

Varan ska återsändas i oanvänt skick.

Vid utnyttjande av ångerrätt, kontakta oss snarast via mail eller telefon.

Reservation för prisändringar:

På grund av fortlöpande prisjusteringar från våra leverantörer, och i dagsläget snabbt stigande priser på råvara, frakter och el samt ändringar i valutaförhållanden, förbehåller vi oss rätten till ändring av publicerade priser.

Vid större prisökningar, som vi ej kunnat förutse, tillämpas leveransdagens priser, efter överenskommelse med kunden.

Moms 25% tillkommer på alla priser.

Vi reserverar oss för alla eventuella sakfel i produkttext, felaktiga priser samt om bilder ej helt överensstämmer med verkligheten.

AB Geoskandia tillhandahåller markeringsmaterial samt mättillbehör. Våra kunder finns i hela Europa. 

Välkommen du också!
Geoskandia
Grävmaskinsvägen 5
241 38 Eslöv
040 - 41 45 30

Öppettider
Måndag - Torsdag: 7-16
Fredag: 7-13
Övriga tider enligt ö.k.

Ring gärna innan besök, så vi säkert är på plats.
cross